Szynoprzewód

kasetowy

Typ CA

Rail électrique multiconducteur type CA
Partager

Szynoprzewód zamknięty z bocznym ułożeniem biegunów prądowych

 • Łatwy montaż i konserwacja
 • Płynne prowadzenie odbieraków prądowych
 • Odbieraki prądowe z 4 stalowymi, łożyskowanymi rolkami
 • Ochrona przed dotknięciem
 • Wydłużona droga dla prądów pełzających

DANE TECHNICZNE

 • Wymiary szynoprzewodu: szerokość: 61mm x wysokość: 65mm
 • Odcinki łukowe dostępne od promienia 1000mm i więcej
 • Obciążalność prądowa do 200A
 • maksymalna ilość biegunów: 5
 • Możliwa praca na zewnątrz
 • Klasa Ochrony IP23
 • Szyny można obciążyć maksymalnie do 10 kg

ZASTOSOWANIE

 • Zasilanie suwnic pomostowych
 • Zasilanie taśmociągów
 • Zasilanie elektrycznych bram halowych
 • Zasilanie koszy do czyszczenia fasad budynków
 • Możliwe zastosowanie nietypowych systemów do zasilania użytkowników ruchomych

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ