Szynoprzewody

kasetowe

Typ CP

Rail électrique multiconducteur type CP
Partager

Szynoprzewód z poziomym ułożeniem biegunów:

 • Łatwy montaż i konserwacja
 • Widoczna wewnętrzna strona szynoprzewodu jak również bieguny prądowe
 • Odbieraki prądowe mogą być zdemontowane na dowolnym odcinku szynoprzewodu
 • System grzewczy zapobiega powstawaniu kondensacji oraz zamarzaniu profili miedzianych
 • Możliwy montaż stałych gniazd zasilania
 • Płynne prowadzenie odbieraków prądowych dzięki zastosowaniu 8 stalowych rolek łożyskowanych
 • Profil otwarty obudowy szynoprzewodu umożliwia czyszczenie sprężonym powietrzem
 • Ochrona przed dotknięciem

DANE TECHNICZNE

 • Wymiary szynoprzewodu: szerokość 90mm x wysokość 61mm
 • Możliwe wykonanie odcinków łukowych o promieniu minimalnym 1300mm
 • Obciążalność prądowa do 140A
 • Do 5 biegunów
 • System zasilania odporny na warunki atmosferyczne, możliwe zastosowanie na zewnątrz
 • Odbieraki prądowe mogą być zdemontowane na obu końcach oraz na dowolnym odcinku szynoprzewodu
 • Klasa Ochrony IP23

ZASTOSOWANIE

 • Zasilanie suwnic pomostowych
 • Zasilanie suwnic
 • Możliwe zastosowanie nietypowych systemów do zasilania użytkowników ruchomych

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ