System pojedynczo

izolowanych szyn prądowych

Typ MF

Rail électrique monofil type MF
Partager

Poziome lub pionowe usytuowanie pojedynczo izolowanych szyn prądowych:

 • Dowolna liczba biegunów
 • Łatwy montaż i konserwacja systemu zasilania oraz odbieraków prądowych
 • Ochrona przed dotknięciem
 • Wygodny sposób wyginania szyn w płaszczyźnie pionowej i poziomej do wymagań klienta na miejscu montażu
 • Wydłużona droga dla prądów pełzających

DANE TECHNICZNE

 • Wymiary szyn prądowych: szerokość 11mm x wysokość 19mm
 • Wygodny sposób wyginania szyn prądowych do wymaganego promienia od 1500m na miejscu montażu
 • Obciążalność prądowa do 90A
 • Możliwa dowolna liczba biegunów
 • Montaż możliwy jedynie w hali
 • Klasa Ochrony IP23

ZASTOSOWANIE

 • Zasilanie i sterowanie do wciągników elektrycznych, kolejek podwieszanych ze zwrotnicami, podnośników pionowych itd.
 • Zasilanie do małych suwnic
 • Stacja komumikacyjna pomiędzy mobilnymi użytkownikami
 • Możliwy dobór indywidualnego systemu zasilania do użytkowników ruchomych przy utrudnionych warunkach pracy

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ