Oblasť činnosti

Textilný priemysel

 • Napájanie elektrických stolových nožníc

Manipulácia

 • Napájanie mostových žeriavov všetkých typov
  • Napájanie kladkostrojov na lineárnej jednokoľaji alebo jednokoľaji s oblúkmi
  • Napájanie podvesných žeriavov
  • Špeciálne zariadenia na napájanie mostových žeriavov v zaťažených podmienkach (galvanizovanie)

Letecký priemysel

 • Napájanie rolovacích brán pre lietadlové alebo vrtuľníkové hangáre

Oblasť údržby

 • Napájanie samozdvižných pracovných plošín určených na údržbu presklených častí alebo na vonkajší prístup na fasády a zasklené plochy

Bezpečnosť/Monitorovanie

 • Napájanie monitorovacích kamier pohybujúcich sa na koľajniciach

Železničná doprava

 • Napájanie elektrických súprav v servisných priestoroch vyžadujúcich bezpečné napájanieV každom servisnom hangári
  Napájanie koľajových plošín určených na údržbu súprav metra alebo vlakových súpravNapájanie presuvne

Automobilová výroba

 • Elektrické napájanie nadzemných jednokoľajových dopravníkových systémov s oblúkmi, výhybkami, zdvíhacími úsekmi, prerušeniami napájania, dilatačnými spojmi, točnicami, stúpaniami, …

Zábavné parky

 • Elektrické napájanie kolotočov

Priemyselné skladovacie systémy

 • Elektrické napájanie automatických alebo ručných stohovacích žeriavov

Vzdelávanie/domácnosti

 • Elektrické rozvody v učebniach alebo skúšobniach pomocou pohyblivých elektrických napájacích bodov

Elektromechanika

 • lineárne alebo kruhové napájanie akéhokoľvek mechanického zariadenia vyžadujúceho elektrickú energiu

Audiovizuálne systémy

 • Napájanie pohyblivých kulís a kamier

Poľnohospodárstvo

 • Elektrické napájanie kŕmnych chápadiel

Brány a ploty

 • Elektrické napájanie (energia a/alebo ovládanie) posuvných alebo rolovacích dverí
Elektrické prívodné koľajnice na napájanie mostových žeriavov v exteriéri.

Špeciálne prostredia

Kruhová elektrická prívodná koľajnica na napájanie otočného stola na kontrolnom reťazci.

Malé priestory

Elektrické prívodné koľajnice na napájanie a obsluhu pracovnej plošiny na letiskovej riadiacej veži (Roissy) s vonkajšou prevádzkou.

Údržba a čistenie presklených plôch

Elektrické prívodné koľajnice na napájanie autíčok v zábavnom parku s vonkajšou prevádzkou.

Použitie s oblúkmi

Elektrické prívodné koľajnice na napájanie mostového žeriava v exteriéri, ktorý je vystavený nepriaznivému počasiu.

Vonkajšie použitie za nepriaznivého počasia

Elektrické prívodné koľajnice na napájanie viacerých mostových žeriavov s dvojitým nosníkom.

Štandardné použitie

Elektrické prívodné koľajnice na napájanie a ovládanie nadzemného dopravníka na hliníkovom jednokoľajovom systéme.

Špeciálne použitie