Spoločnosť VILMA

 

Spoločnosť VILMA sa špecializuje na vývoj a výrobu elektrických prívodných koľajníc s pohyblivými napájacími bodmi a ponúka na trhu výrobky, ktoré odrážajú dlhoročné skúsenosti našich vývojárov.


Siège de la société Vilma

Mostové žeriavy, jednokoľajové elektrické kladkostroje, portálové žeriavy, ručne ovládané podvesné žeriavynadzemné dopravníkové systémy so samohybnými vozíkmi sú hlavnými aplikáciami našich prúdových zberačov.

Špecialista na prenos energie prostredníctvom elektrických prívodných koľajníc

Elektrické prívodné koľajnice predstavujú ZDROJ pre prívod pohyblivého elektrického napájania na týchto manipulačných zariadeniach.
Prípustné prúdy pre naše modely sa pohybujú od 1 do 800 A a až do 600 V v závislosti od konkrétnych aplikácií.
Možnosti využitia nie sú obmedzené iba na túto oblasť činnosti, ale sú rozšírené na prívod napájania pre konečnú dynamickú kontrolu rôznych zariadení na výstupe z montážnej zóny, ako sú: domáce spotrebiče, kopírovacie stroje, televízory.

Bezpečnosť: Väčšina našich prívodných koľajníc je chránená izolačným krytom, ktorý zabraňuje náhodnému dotyku osôb s vodičmi pod napätím v súlade s požiadavkami noriem CEI 529 a ponúka stupeň krytia IP23.

Súbežne s našou výrobou pre pohyblivé napájacie body ponúkame kovové káblové kanály na zavesenie a pevné, ale presúvateľné napájanie dielenských osvetľovacích rámp, ako aj rôznych prenosných zariadení a zváracích staníc.

Menovitý prúd: 32 A 3-fázový + nulový vodič + PE. 10 A uzamykateľné bočné zapojenia.

Jednotlivé ilustrácie zobrazujú našu ponuku a niektoré konkrétne aplikácie.