Elektrická prívodná

koľajnica

typ GE35

Rail électrique type GE
Partager

Plochý profil s vodičmi vedľa seba

 • Veľmi malé rozmery
 • Jednoduchá montáž a údržba
 • Viditeľné vodiče
 • Dokonalé vedenie zberného vozíka prostredníctvom 4 kovových guľôčkových ložísk
 • Ochrana proti náhodnému kontaktu s vodičmi

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

 • Rozmer koľajnice: šírka 72 mm x výška 30 mm
 • Koľajové spoje : Zasúvanie vodičov
 • Jednoduché zakrivenie na mieste vo zvislej polohe s polomerom od 1 000 mm
 • Kalibrovaný do 32 A
 • Do 5 vodičov
 • Iba inštalácia v chránenom prostredí
 • Stupeň krytia: IP23

POUŽITIE

 • Elektrické napájanie stĺpových otočných žeriavov
 • Elektrické napájanie kladkostrojov
 • Elektrické napájanie podvesných žeriavov
 • Elektrické napájanie nadzemných alebo pozemných samohybných jednotiek
 • Elektrické napájanie a/alebo ovládanie automatizovaných kamerových systémov