Jednovodičová elektrická

prívodná koľajnica

typ MC

Rail électrique monoconducteurs type MC
Partager

Samostatne chránené koľajnice vo vodorovnej alebo zvislej polohe

  • Jednoduchá montáž a údržba koľajníc a pantografických zberačov
  • Ochrana proti náhodnému kontaktu s vodičmi
  • Možné zakrivenie vo vodorovnej alebo zvislej polohe
  • Vhodné na veľké vzdialenosti (problémy s rozťahovaním/skracovaním)
  • Veľmi veľká povrchová dráha

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

  • Rozmer koľajnice
    • MC80 až MC400: šírka 22 mm x výška 25 mm
    • MC500 až MC800: šírka 36 mm x výška 41 mm
  • Zakrivenie s polomermi od 1 500 mm
  • Kalibrované do 800 A
  • Počet vodičov podľa potreby pomocou stohovania
  • Inštalácia v chránenom prostredí s možnosťou vonkajšej inštalácie
  • Stupeň krytia: IP23

POUŽITIE

  • Elektrické napájanie mostových a portálových žeriavov
  • Elektrické napájanie kladkostrojov alebo nadzemných, prípadne pozemných dopravníkových systémov
  • Elektrické napájanie žeriavov
  • Elektrické napájanie plošín na čistenie sklených fasád budov
  • Možnosť prispôsobenia pre špeciálne aplikácie na napájanie mobilných zariadení najmä v zaťažených pracovných prostrediach