Viacvodičová elektrická

prívodná koľajnica

typ VE

Rail électrique multiconducteur type VE
Partager

Plochý profil s vodičmi vedľa seba:

 • Malé rozmery
 • Jednoduchá montáž a údržba
 • Viditeľné vodiče
 • Zakrivenie na mieste pomocou priamych prvkov
 • Napájací bod pomocou pohyblivého vozíka alebo pantografových zberačov
 • Ochrana proti náhodnému kontaktu s vodičmi

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

 • Rozmer koľajnice: šírka 80 mm x výška 34 mm
 • Jednoduché zakrivenie na mieste s polomerom od 1 500 mm
 • Kalibrovaný do 80 A
 • Iba inštalácia v chránenom prostredí
 • Stupeň krytia: IP23

POUŽITIE

 • Elektrické napájanie stĺpových otočných žeriavov
 • Elektrické napájanie kladkostrojov
 • Elektrické napájanie podvesných žeriavov
 • Elektrické napájanie nadzemných alebo pozemných samohybných jednotiek

PREZENTÁCIA

>
<